Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülen Davalar

Alacak Davaları
Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Alacak (Cari Hesap veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Çatmadan Kaynaklanan)
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Alacak (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle)
Alacak (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen)
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle)
Alacak (Kooperatif Yön. ve Den. Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Kaynaklı)
Alacak (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan)
Alacak (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan)
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı)
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı)
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı)
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan)
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Alacak (Yedieminlik Ücreti)
Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli)
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli)
Borçtan Kurtulma Davası
Çek İptali (Hasımlı)
Çek İptali (Hasımsız)
Deniz Kaza Raporu İstemli
Deniz Ticaret Davaları
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı)
Dispeççi Tayini İstemli
Dispeççinin Onaylanması veya İtiraz
Elatmanın Önlenmesi Davaları
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Eser Sözleşmesi Davaları
Garanti Sözleşmesi Davaları
Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz
Genel Kurul Kararının İptali
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali)
Hakem Tayini
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Hakemin Reddi
Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı)
İflas Davaları
İflas (İflasın Ertelenmesi)
İflas (İflasın Kapatılması)
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi)
İhalenin Feshi (Alım Satım)
İhalenin Feshi (Kira)
İpotek Davaları
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki))
İpotek (Terkin İstemli)
İpotek (Tescil İstemli)
İstirdat Davaları
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
İtirazın İptali Davaları
İtirazın İptali (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç))
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Kambiyo Senetlerinin İptali
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle)
Kayıt Kabul
Kira Davaları
Kira (Uyarlama İstemli)
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Konkordatonun Feshi
Konkordatonun Tasdiki
Kooperatif Davaları
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli)
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli)
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali
Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti
Kooperatifin Dağılması İstemli
Menfi Tespit Davaları
Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi)
Menfi Tespit (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Alım Satım)
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kira)
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı)
Menfi Tespit (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç))
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Sıra Cetveline İtiraz
Sigorta Davaları
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı)
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan)
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan)
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan)
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı)
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı)
Sözleşmenin İptali
Sözleşmenin Uyarlanması
Tanıma ve Tenfiz Davaları
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin)
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tapu İptali ve Tescil Davaları
Tapu İptali ve Tescil (Satın Almaya Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tapu İptali ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle)
Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı)
Tasarrufun İptali Davaları(İİK ve Devamı)
Tazminat Davaları
Tazminat (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan)
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan)(Harca Tabi Degil)
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan)
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı)
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan)
Tazminat (Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan)
Tazminat (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan)
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan)
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rucüen)
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli)
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç))
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
Tazminat (Ticari Unvanın Kullanılmasından Kaynaklanan)
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rucüen)
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılığı Kaynaklı)
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı)
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
Tespit Davaları
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz
Ticari Şirket
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)(Harca Tabi Degil)
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)(Harca Tabi Degil)
Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan)
Ticari Şirket (Fesih İstemli)
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
Ticari Şirket (Kar ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin)
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı)
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin)
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli)
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma veya Çıkarılmaya İlişkin)
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin)
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan)
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin)
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli)
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı)
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması)
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin)
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli)
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin)
Ticari Ünvanın Korunması
Ticari vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan
Yargılanmanın Yenilenmesi
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması
Zayi Belgesi verilmesi
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit