CEZA DAVALARI

 • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri,
 • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili,
 • Gözaltı süreçlerinde hukuki yardım ve ifadeye katılma,
 • Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,
 • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,
 • Askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği,
 • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular.

AİLE HUKUKU DAVALARI

 • Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, nafaka davaları, evlenmeye izin verilmesi istemli davalar, evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar
 • Kişiliğin korunması davaları, velayet/vesayet davaları
 • Mal rejimleri ve paylaşımları davaları, velayet davaları, çocuk için iştirak nafakası davaları, babalık davaları, tanıma ve tenfiz
 • Vesayet davaları, vasiyetname, evlat edinme

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • Hukuki danışmanlık,
 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
 • İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü,
 • İşe iade davaları ve kötü niyet tazminatı,
 • İş ve hizmet sözleşmeleri,
 • İşten çıkarma ve istifalar,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları,
 • İş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat,
 • Her türlü işçi alacakları ve tazminatları,
 • Sigortalılığın tespit ve tescili.
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.

TAZMİNAT DAVALARI

 • Haksız tutuklama, gözaltı nedeniyle tazminat davaları,
 • Haksız fiil sebebiyle uğranılan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı davaları,
 • Beden ve ruh sağlığı bütünlüğünün ihlali sebebiyle tazminat davaları,
 • Hakaret, iftira’dan kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları,
 • Kıdem ve İhbar tazminatı davaları,
 • Kişilik haklarının basın yoluyla ihlali dolayısıyla manevi tazminat davaları.

İCRA TAKİBİ

 • İcra takibinin yapılması
 • Borca ve takibe itiraz işlemleri
 • Haciz, rehin gibi alacak takibi işlemleri
 • Alacak tahsili ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması
 • İhtiyati haciz kararının alınması
 • İtirazın kaldırılması davası
 • Menfi tespit ve istirdat davası
 • İflasın ertelenmesi davası
 • İflas Davası
 • İcra ve iflas hukukuna ilişkin diğer uıyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İCRA İFLAS HUKUKU DAVALARI

 • Sorunlu alacakların takibi,
 • Kambiyo senetlerine dayanan alacaklar,
 • Rehin ve İpoteğin paraya çevrilmesi,
 • İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamaları,
 • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,
 • İlama dayalı alacakların tahsili,
 • İflas ve konkordato işlemleri

TRAFİK KAZASI VE SİGORTA DAVALARI

 • Trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat,
 • Haksız fiil sebebiyle uğranılan maddi ve manevi tazminat,
 • Her türlü sigorta rücu davaları,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı,
 • Beden bütünlüğünün ihlali sebebiyle tazminat davaları.

EŞYA, KİRA VE GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Tapu iptali ve tescili davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tescil davaları,
 • İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi,
 • Avukat denetiminde ipotek ve rehin tesisi,
 • Kamulaştırma ve ecrimisil davaları,
 • İzale-i şuyu, şufa, intifa ve irtifak davaları,
 • Kira, tahliye ve kira sözleşmelerinden doğan her türlü davalar.

BİLİŞİM HUKUKU DAVALARI

 • İnternet ve bilişim yoluyla işlenen suçlar
 • Elektronik belgelerin hazırlanması,
 • Bilişim yoluyla verilere izinsiz erişim,
 • Bilişim yoluyla bilgilerin çalınması veya değiştirilmesi,
 • Bilişim yoluyla çalınan kişisel bilgilerin yayınlanması,
 • Bilişim yoluyla taciz ve tehdit suçlarının takibi,