CEZA DAVALARI

 • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri,
 • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili,
 • Gözaltı süreçlerinde hukuki yardım ve ifadeye katılma,
 • Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,
 • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,
 • Askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği,
 • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular.

AİLE HUKUKU DAVALARI

 • Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, nafaka davaları, evlenmeye izin verilmesi istemli davalar, evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar
 • Kişiliğin korunması davaları, velayet/vesayet davaları
 • Mal rejimleri ve paylaşımları davaları, velayet davaları, çocuk için iştirak nafakası davaları, babalık davaları, tanıma ve tenfiz
 • Vesayet davaları, vasiyetname, evlat edinme

İŞ DAVALARI

 • Hukuki danışmanlık,
 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.

TAZMİNAT DAVALARI

 • Haksız tutuklama, gözaltı nedeniyle tazminat davaları,
 • Haksız fiil sebebiyle uğranılan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı davaları,
 • Beden ve ruh sağlığı bütünlüğünün ihlali sebebiyle tazminat davaları,
 • Hakaret, iftira’dan kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları,
 • Kıdem ve İhbar tazminatı davaları,
 • Kişilik haklarının basın yoluyla ihlali dolayısıyla manevi tazminat davaları.

İCRA TAKİBİ

 • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri,
 • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili,
 • Gözaltı süreçlerinde hukuki yardım ve ifadeye katılma,
 • Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,
 • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,
 • Askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği,
 • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular.

İCRA İFLAS HUKUKU DAVALARI

 • Sorunlu alacakların takibi,
 • Kambiyo senetlerine dayanan alacaklar,
 • Rehin ve İpoteğin paraya çevrilmesi,
 • İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamaları,
 • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,
 • İlama dayalı alacakların tahsili,
 • İflas ve konkordato işlemleri

MİRAS VE PAYLAŞIM DAVALARI

 • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri,
 • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili,
 • Gözaltı süreçlerinde hukuki yardım ve ifadeye katılma,
 • Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,
 • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,
 • Askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği,
 • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular.

TAŞINMAZ HUKUKU DAVALARI

 • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri,
 • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili,
 • Gözaltı süreçlerinde hukuki yardım ve ifadeye katılma,
 • Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,
 • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,
 • Askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği,
 • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular.

BİLİŞİM HUKUKU DAVALARI

 • İnternet ve bilişim yoluyla işlenen suçlar
 • Elektronik belgelerin hazırlanması,
 • Bilişim yoluyla verilere izinsiz erişim,
 • Bilişim yoluyla bilgilerin çalınması veya değiştirilmesi,
 • Bilişim yoluyla çalınan kişisel bilgilerin yayınlanması,
 • Bilişim yoluyla taciz ve tehdit suçlarının takibi,