Uzman Bilirkişilik Kapsamındaki Hizmetlerimiz

Borçlar mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar bilirkişiliği

Tüketici mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar bilirkişiliği

Ticaret mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar bilirkişiliği

İcra ve İflas mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar bilirkişiliği

Trakfik kazası ve tazminat aktüeryal hesaplamalar bilirkişiliği

İş davaları işçilik alacakları hesap bilirlkişiliği

Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklı niteliklihesap bilirlkişiliği