Av. Sezai Çelebi

11.06.1997 tarihli Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 22.10.1998 tarihli Ordu Barosu’na kayıtlı olup, halen Fatsa’da serbest avukatlık yapmaktadır.

Ekibimiz

Av. Sezai Çelebi halen; Av. Semih Serdar, Stj.Av. Oğuzhan Aktaş, İcra ve Adliye Katibi Özkan Kuru ve Asistan Ahsen Beşikçi ile birlikte çalışmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

Hukuk büromuz, profesyonel olarak Ceza Davaları, Aile Hukuku Davaları, İş Davaları, Tazminat Davaları, İcra Takibi, İcra İflas Hukuku Davaları, Taşınmaz Hukuku Davaları, Miras ve Paylaşım Davaları ve diğer alanlarda hizmet sunmaktadır. .

Sertifika ve Bilirkişilikler

İş Davalarında İşçi Alacağı Hesap Bilirkişiliği.
Bilirkişilik Temel Eğitimi, Uygulmalı Aktüeryal Hesap Bilirkişiliği, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Destekten Yoksun Kalma ve Sürekli Sakatlık Tazminat Hesaplama Bilirkişiliği, Ünye, Ordu ve Giresun Komisyon Listesine Kayıtlı Uzlaştırmacı, Arabuluculuk Temel Eğitimi

İŞ PRENSİPLERİMİZ

Hukuk Büromuz hukuki problemleriniz için kalıcı çözümler üreterek hayatınızı kolaylaştırır…

Hukuk Büromuz, kurulduğundan bugüne kadar geçen süre içerisinde, mevcut hukuk sisteminden kaynaklanan her türlü ihtilafa çözüm getirmekle birlikte; aile hukuku, fikri mülkiyet, ceza hukuku, şirketler hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır. Büromuz faaliyetlerini, hukukun üstünlüğü ve evrensel hukuk anlayışıyla titizlik, bilgi, hız ve güven temel prensipleriyle şirin ilçemiz Fatsa’da sürdürmektedir.

Büromuz, dava takibinin yanı sıra, muhtemel ihtilafları en aza indirmek gayesiyle müvekkillerine dinamik ve etkili danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Başarının sırrı, doğru bilgiye hızlı erişimdir ilkesi çerçevesinde müvekkil ihtiyaçları tam ve eksiksiz tanımlanarak kaliteli bir hizmet sunumu esaslı bir çalışma anlayışı benimsenmiştir.

Gelişen dünyada, bu globalleşmeye paralel olarak toplumun hukuk ve düzen alanındaki ihtiyaç ve ihtilafları da hızla değişmektedir. Büromuz bu değişim içinde avukatlık ve hukuk danışmanlığının sadece ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğu inancıyla, hukukun işlemesini, güç ve statik kurallardan oluşan bir bütün değil, sürekli gelişen yaşamın bir parçası olarak görerek, uyuşmazlıkların çözümü ve analizinde kalıplara bağlı yaklaşımın yerine geniş bir vizyon, öngörü ve süratle çözümlere ulaşmak amacıyla hareket etmeyi prensip edinerek, müvekkil ile kurulacak ilişkinin ilk kuralının, mesleki ve özel hayata dair paylaşılan tüm bilgilerin gizlilik çerçevesinde, özenle saklanması gerektiği bilincine sahip olarak, başlanan hukuksal sürecin her aşamasında müvekkili bilgilendirme prensibiyle hareket ederek hizmet veren bir hukuk ve danışmanlık bürosudur.

 

 

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!”

— Molierac

SERTİFİKA VE BİLİRKİŞİLİKLER

ONLINE DESTEK FORMU

Ofisimizde, telefonla, faxla ve e-form yoluyla sizlerin hukuki problemlerinizi çözmeye hazırız..