Savunma hakkı da anayasal bir haktır. Mahkeme hiç kimse hakkında kendiliğinden karar vermez. Bir davetiye göndererek hakkında dava açıldığını bildirir, dava hakkında diyeceklerini sorar, kararını verirken onun savunmasını da göz önünde bulundurur. Ancak kişilerin ortadan kaybolarak, davalardan kurtulmaları da başkalarının hakkını ihlal edecektir. Bu nedenle, bu hakkın kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla resmi dairelerin kayıtlarında bulunan adrese tebligat veya ilan yoluyla tebligat imkânı mevcuttur. Bu şekilde tebligat yapılarak davaya devam edilebilir.