postil; ( Fransızca apostille )  bir belgenin gerçek olduğunun yetkili makamlarca onaylanarak  (tasdik) başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir  onay sistemidir.

Her devletin kendine has ve diğerlerinden farklı hukuki kurum ve yapılarının olması bağımsızlıklarının en doğal neticesidir. Ancak günümüzde insanların yaşam alanları birden fazla ülkeyi kapsamaktadır. Bu durum kanunlar ihtilafına neden olmakta, zaman ve hak kaybına yol açabilmektedir. Kanunlar ihtilafından doğan aksaklıkların giderilmesi için devletler bir araya gelerek antlaşmalar yapmak sureti ile tek sisteme doğru adımlar atmaktadırlar.

Lahey Konvansiyonu olarak adlandırılan ve 6 Ekim 1961 tarihınde aktedilen sözleşme de bunlardan biri. Bu sözleşme ile taraf  ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde düzenlettikleri  belgeleri taraf olan diğer ülkelerde doğrudan kullanmaları, bu suretle işlemlerde külfetin azaltılması, kolaylığın ve süratin sağlanması amaçlanmaktadır.

Yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerli olan bu kurallar  “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi” 16.9.1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ülkemiz açısından 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu belge onay sistem ile ilgili üye veya taraf devletlerin kendileri  tarafından belirlenen yerel bir makam belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler. Bu merciler Almanya açısından  Köln’deki Bundesverwaltungsamt, Prasident des Deutschen Patentamtes,  Landgerichtsprasident, Amtsgerichsprasident gibi makamlardır.

Türkiye’de valiler, kaymakamlar veya bunların yardımcıları ile adliyelerde Adli Kurum Başkanlarıdır.
Bir Apostil belgesinde bulunması gereken şartlar ise şunlardır:

  • Ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur
  • Belgenin düzenlendiği ülkenin adı
  • Belgeyi imzalayan kişinin adı
  • Belgeyi imzalayan kişinin görevi
  • Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı
  • Tasdik edildiği yer ve tarih
  • Apostili düzenleyen makam
  • Apostil numarası
  • Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi
  • Apostili düzenleyen yetkilinin imzası gerekmektedir.

Ayrıca “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi” nın 1.maddesınde -Bu Konvansiyon, bir akit devletin topraklarında düzenlenen ve başka bir akit devletin topraklarında ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için geçerli olacaktır. Hükmü yer almaktadır. Burada yer alan resmi belgeler’ın tam olarak hangileri olduğu ve taraf devletlerin tam listesini büromuzdan öğrenebilirsiniz