Sizin adınıza dava takibi yapabilmemiz için vekaletname çıkarmanız gerekmektedir.

Aşağıdaki bilgileri yurt içinde Noterliklere, yurt dışında Türk konsolosluklarına vererek bize vekalet verebilirsiniz.

 

AVUKAT SEZAİ ÇELEBİ

Vekile (avukata) dava vekaleti (temsil belgesi) iki şekilde verilebilir. Vekaletname, özel ve genel olarak ikiye ayrılmaktadır:

AVUKAT SEMİH SERDAR

Yalnız belli bir (veya birkaç) davanın takibi için verilen vekaletnamedir. Vekil, özel dava vekaletnamesiyle müvekkilini vekaletnamede belirtilen davadan başka bir davada temsil edemez.