AİLE MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

Aile Konutu Şerhi Konulması
Aile Konutu Şerhinin Terkini
Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi
Aile Mallarının Korunması
Ana Baba Rızası Arama
Ayrılık
Babalık Davaları
Babalık (Babalık Davası)
Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz ve İptal)
Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli)
Babalık (Soybağının Reddi)
Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti)
Babalık (Tanımanın İptali)
Bekleme Müddetinin Kaldırılması
Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin
Boşanma
Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle)
Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı) – Nisbi Harç
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)
Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma)
Boşanma (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle)
Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle)
Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle)
Boşanma (Terk Nedeniyle)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma ve Mal Paylaşımı)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Terk Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Zina Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
Boşanma (Zina Nedeniyle)
Boşanmadan Sonra Açılan
Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı)
Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat)
Çocuk Mallarının Korunması
Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
Evlat Edinme
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
Evlenmenin Butlanı
Evlenmenin Butlanı (Evden Uzaklaştırma)
Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı tarafından Açılan)
Evlenmenin Butlanı (Ödeme Emrine İtiraz (İptal)
Evlenmenin İptali
Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle)
Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle)
Evlenmeye İzin
Evlenmeye İzin (Bekleme Süresine Dayalı)
Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı)
Evlenmeye İzin (Kısıtlılığa Dayalı)
Evlenmeye İzin (Yaş Küçüklüğüne Dayalı)
Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi
Kayyım Atanması
Kişisel Eşyanın İadesi
Koruma Kararının Kaldırılması
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali)
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü)
Nafaka Davaları
Nafaka (Katılım Nafakası)
Nafaka (Nafakanın Artırımı)
Nafaka (Nafakanın Azaltılması)
Nafaka (Nafakanın Kaldırılması)
Nafaka (Önlem Nafakası)
Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi)
Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (Yardım Nafakası)
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması)
Nafaka (Yoksulluk Nafakası)
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı)
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı)
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması)
Nişan Bozulması
Tahkim (Hakem)
Tanıma ve Tenfiz
Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat)
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat ve Hediyelerin Geri Verilmesi)
Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı
Velayet Davaları
Velayet (Velayetin Değiştirilmesi)
Velayet (Velayetin Düzenlenmesi)
Velayet (Velayetin Kaldırılması)
Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi)
Vesayet (Kayyımın Kaldırılması)
Yargılanmanın Yenilenmesi
2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit