Uzm.Arb.Av. Sezai Çelebi

11.06.1997 tarihli Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 22.10.1998 tarihli Ordu Barosu’na kayıtlı olup, halen Fatsa’da serbest avukatlık yapmaktadır.

Arabuluculuk

Av. Sezai Çelebi halen; Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, İş Hukuku ve Sigorta Hukuku Uzman Arabulucu, İhtiyari ve Dava Şartı zorunlu arabuluculuk yapmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

Hukuk büromuz, profesyonel olarak Ceza Davaları, Aile Hukuku Davaları, İş Davaları, Tazminat Davaları, İcra Takibi, İcra İflas Hukuku Davaları, Taşınmaz Hukuku Davaları, Miras ve Paylaşım Davaları ve diğer alanlarda hizmet sunmaktadır. .

Sertifika ve Bilirkişilikler

İş Davalarında İşçi Alacağı Hesap Bilirkişiliği.
Bilirkişilik Temel Eğitimi, Uygulmalı Aktüeryal Hesap Bilirkişiliği, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Destekten Yoksun Kalma ve Sürekli Sakatlık Tazminat Hesaplama Bilirkişiliği, Ünye, Ordu ve Giresun Komisyon Listesine Kayıtlı Uzlaştırmacı, Arabuluculuk Temel Eğitimi

İŞ PRENSİPLERİMİZ

Hukuk Büromuz hukuki problemleriniz için kalıcı çözümler üreterek hayatınızı kolaylaştırır…

Hukuk Büromuz, kurulduğundan bugüne kadar geçen süre içerisinde, mevcut hukuk sisteminden kaynaklanan her türlü ihtilafa çözüm getirmekle birlikte; aile hukuku, fikri mülkiyet, ceza hukuku, şirketler hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır. Büromuz faaliyetlerini, hukukun üstünlüğü ve evrensel hukuk anlayışıyla titizlik, bilgi, hız ve güven temel prensipleriyle şirin ilçemiz Fatsa’da sürdürmektedir.

Büromuz, dava takibinin yanı sıra, muhtemel ihtilafları en aza indirmek gayesiyle müvekkillerine dinamik ve etkili danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Başarının sırrı, doğru bilgiye hızlı erişimdir ilkesi çerçevesinde müvekkil ihtiyaçları tam ve eksiksiz tanımlanarak kaliteli bir hizmet sunumu esaslı bir çalışma anlayışı benimsenmiştir.

Gelişen dünyada, bu globalleşmeye paralel olarak toplumun hukuk ve düzen alanındaki ihtiyaç ve ihtilafları da hızla değişmektedir. Büromuz bu değişim içinde avukatlık ve hukuk danışmanlığının sadece ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğu inancıyla, hukukun işlemesini, güç ve statik kurallardan oluşan bir bütün değil, sürekli gelişen yaşamın bir parçası olarak görerek, uyuşmazlıkların çözümü ve analizinde kalıplara bağlı yaklaşımın yerine geniş bir vizyon, öngörü ve süratle çözümlere ulaşmak amacıyla hareket etmeyi prensip edinerek, müvekkil ile kurulacak ilişkinin ilk kuralının, mesleki ve özel hayata dair paylaşılan tüm bilgilerin gizlilik çerçevesinde, özenle saklanması gerektiği bilincine sahip olarak, başlanan hukuksal sürecin her aşamasında müvekkili bilgilendirme prensibiyle hareket ederek hizmet veren bir hukuk ve danışmanlık bürosudur.

 

 

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!”

— Molierac

SERTİFİKA VE BİLİRKİŞİLİKLER

İŞÇİ ALACAKLARI MEVZUATI KAPSAMINDA:

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ- HER TÜRLÜ ÜCRET ALACAĞI- AGİ HESAPLAMA-KIDEM TAZMİNATI-İHBAR TAZMİNATI-YILLIK İZİN ÜCRETİ-HAFTA TATİLİ ÜCRETİ-FAZLA MESAİ ÜCRETİ-İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI-BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ ALACAĞI HESAPLAMLARI

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI VE AKTÜERYA HESAP MEVZUATI KAPSAMINDA:

İŞ KAZASI- TARFİK KAZASI-DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT HESAPLAMA, İŞ KAZASI TRAFİK KAZASI GEÇİCİ VE SÜREKLİ MALULİYET TAZMİNATLARI HESAPLAMALARI

İCRA İFLAS MEVZUATI KAPSAMINDA:

TAKİP TALEBİ, İşlemiş faizi, İlama bağlı feri alacaklar, DOSYA (KAPAK) HESABI, Takip Sonrası işleyen Faiz, Dosya Borcu HESAPLAMALARI,

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA:

Hizmet Tespit Davaları (4/1-a SSK), Hizmet Tespit Davaları (4/1-b Bağ-Kur Esnaf), Hizmet Tespit Davaları (4/1-b Bağ-Kur Tarım ve Ek madde 5/2925 Sayılı yasa)

İsteğe bağlı sigortalılık (Bağ-Kur / SSK), Çakışan sigortalılık halleri, Hizmet birleştirme ile ilgili uyuşmazlıklar. (2829 sayılı yasa)

Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliği (3201 ve 2147 Sayılı yasa), Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar

Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar, Muvazaalı boşanmaya dayalı davalar (5510 sayılı yasa 56. madde)
Sağlık Sigortası HESAPLAMALARI

ONLINE DESTEK FORMU

Ofisimizde, telefonla, faxla ve e-form yoluyla sizlerin hukuki problemlerinizi çözmeye hazırız..