Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölümün Yasak İşlerde Kullanılmasının Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Defter Ve Belgelerin Teslimi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Gecikme Tazminatı İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Giriş İzni Yüzünden Bağımsız Bölümde Oluşan Zararın Tazmini İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İlave Bağımsız Bölümün Tescili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Meskenin İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağının Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerin Boşaltılması İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetici Atanması İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yöneticide Kalan Ortak Paranın Tahsili İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali)
Kaynak Hakkı Kurulması
Kayyım Atanması
Kayyım Atanması (Borçlu Mirasçıya Kayyım Tayini)
Kayyımın Kaldırılması
Kıymet Takdirine İtiraz
Kira Davaları
Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli)
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli)
Kira Sözleşmesinin İptali
Kira (Uyarlama İstemli)
Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli
Kiralananın Tahliyesi
Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi ( Sayılı Kamu Konutları Yasasından Kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi ( Sayılı Yasadan Kaynaklanan)
Mecra İrtifakı Kurulması
Miras Ortaklığına Temsilci Atanması
Mirasçılık Belgesi İstemi
Mirasçılık Belgesinin İptali
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali
Mirası Reddinin İptali
Mirasın Gerçek Reddi
Mirasın Hükmen Reddi
Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma
Muhdesat Aidiyetinin Tespiti
Ortak Yerlerde Onarım Yapılması Gerektiğinin Tespiti İstemli
Ortak Yerlerde Yapılan Onarım Bedelinin Tahsili İstemli
Ortaklığın Giderilmesi
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan))
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi)
Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)(Basvurma Harcına Tabi)
Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)
Ölüme Bağlı Tasarruf
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Geriverme İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Tenkis İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali)
Satışa İzin
Sıra Cetveline İtiraz
Tanıma ve Tenfiz
Tereke
Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli)
Tereke (Resmi Defter Tutulması İstemli)
Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli)
Tereke (Tesbit İstemli)
Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti
Vasinin Görevinden Çekilmesi
Vasiyetname Açılması
Vesayet
Vesayet (Satışa İzin)
Yargılanmanın Yenilenmesi
Zilyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli
Zilyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili)
Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli)
Zilyet Olunan Taşınmaza (Korunma İstemli)
3204 SY’nın .41.md.si Uyarınca Yapılan Düzeltme İşleminin İptali
4721 Sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı