Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar

Fikir ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davaları
Coğrafi İşaret Davaları
Endüstriyel Tasarım Davaları
Entegre Devre Topografyaları Davaları
Faydalı Model Belgesi Davaları
Fikir ve Sanat Eseri Davaları
Fikir ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref’i, Önlenmesi ve Tazmini
Hakem Tayini
Hakemin Reddi
İstirdat
İtirazın İptali (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Marka Davaları
Menfi Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Patent Davaları
Sözleşmenin Uyarlanması
Tanıma ve Tenfiz Davaları
Tazminat Davaları (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti)
Yargılanmanın Yenilenmesi
Yeni Bitki Çeşitleri Davaları
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit Davaları