Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalar

Ad Üzerindeki Hakların Korunması
Alacak Davaları
Alacak (Acentelik Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden kaynaklı)
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Bağıştan Dönme kaynaklı)
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden kaynaklanan)
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi kaynaklı)
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar)
Alacak (Burs Ücretlerinin İadesi İstemli)
Alacak (Cari Hesap veya Ticari Kredi Sözleşmesi kaynaklı)
Alacak (Çatmadan kaynaklanan)
Alacak (Donatma İştirakinden kaynaklanan)
Alacak (Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Finansal Kiralamadan kaynaklanan)
Alacak (Gemi İpoteğinden kaynaklanan)
Alacak (Gemi ve Yük Alacaklılığından kaynaklanan)
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Hava Taşımacılığından kaynaklanan)
Alacak (Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden kaynaklanan)
Alacak (Kambiyo Senetlerinden kaynaklanan Sebepsiz İktisap Nedeniyle)
Alacak (Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenmesinden kaynaklanan Faizden)
Alacak (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan kaynaklanan)
Alacak (Kefalet Sözleşmesi kaynaklı Rucüen)
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Kıymetli Evraktan kaynaklanan)
Alacak (Kira Alacağı)
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan kaynaklanan)
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle)
Alacak (Kooperatif Yönetim ve Denetim Kur. Üyelerinin Sorumluluğu kaynaklı)
Alacak (Kumar ve Bahis Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Kurtarma ve Yardımdan kaynaklanan)
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili)
Alacak (Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Piyango Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden kaynaklanan)
Alacak (Satım Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Taşıma Sözleşmesi kaynaklı)
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Taşınmaz AlımSatımı kaynaklı)
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletme Rehininden kaynaklanan)
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Mümessillik kaynaklı)
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesi kaynaklı)
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Alacak (Ticari Satımdan kaynaklanan)
Alacak (Ticari Satımdan kaynaklanan Semenin Tenzili)
Alacak (Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Uluslararası Hava Taşımacılığından kaynaklı)
Alacak (Vade Farkından kaynaklanan)
Alacak (Vakıfların Teftiş ve Denetleme Giderlerine Katılma Payının Tahsili)
Alacak (vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)
Alacak (Yedieminlik Ücreti)
Araç Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Avrupa Sözleşmesi Gereğince Adli Yardım Talebi
Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi
Basın İlan Kurumu Kararına İtiraz
Çek İptali
Çocuk Mallarının Korunması
Deniz Kaza Raporu İstemli
Deniz Ticaret
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı kaynaklı)
Dernek
Dernek (Derneğin Feshi)
Dernek (Genel Kurul Kararlarının İptali İstemli)
Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli)
Dispeççi Tayini İstemli
Dispeççinin Onaylanması veya İtiraz
Elatmanın Önlenmesi
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi ve Eski Hale Getirme)
Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi ve Tazminat ve Ecrimisil)
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Muarazanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden kaynaklanan)
Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda)
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Komşuluk Huk.na Aykırılığın Giderilmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma Anlaşmasına Aykırılık)
Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle)
Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım)
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım ve Ecrimisil)
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım ve Tazminat)
Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı)
Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza)
Eser Sözleşmesi
Gaipliğe Karar verilmesi
Garanti Sözleşmesi
Geçit Hakkı
Geçit Hakkı Kurulması
Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz
Genel Kurul Kararının İptali
Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali)
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali)
Hakem Tayini
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)
Hakemin Rebri
Hakemin Rebri (Eser Sözleşmesi kaynaklı)
Haksız İşgal Nedenli
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)
Hazine ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli
İflas
İflas (İflasın Ertelenmesi)
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi)
İhalenin Feshi (Alım Satım)
İhalenin Feshi (Kira)
İİK . Mabreden kaynaklanan
İpotek
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki))
İpotek (Terkin İstemli)
İpotek (Tescil İstemli)
İstihkak ( Sayılı Yasadan kaynaklanan)
İstirdat
İstirdat (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)
İstirdat (Finansal Kiralamadan kaynaklanan)
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden kaynaklanan)
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden kaynaklanan)
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
İstirdat (Ticari Satımdan kaynaklanan)
İstirdat (Ticari Satımdan kaynaklanan Semenin Tenzili)
İş
İş (Sendikanın Kapatılması)
İtirazın İptali
İtirazın İptali (Acentelik Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Çatmadan kaynaklanan)
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan kaynaklanan)
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Gemi ve Yük Alacaklılığından kaynaklanan)
İtirazın İptali (Haksız Eylemden kaynaklanan Zarar Nedeniyle)
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan kaynaklanan)
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan kaynaklanan)
İtirazın İptali (Kurtarma ve Yardımdan kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi kaynaklı)
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehininden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik kaynaklı)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden kaynaklanan ( S.K.Hariç))
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
İtirazın İptali (Ticari Satımdan kaynaklanan)
İtirazın İptali (Ticari Satımdan kaynaklanan Semenin Tenzili)
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
İtirazın İptali (vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)
Kambiyo Senetlerinin İptali
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle)
Kamulaştırma
Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)
Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli)
Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi)
Kamulaştırma (Mabri Hatanın Düzeltilmesi İstemli)
Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli)
Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli)
Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel İadesi İstemli)
Kaynak Hakkı Kurulması
Kazai Rüşt
Kira
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli)
Kira (Uyarlama İstemli)
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)
Kişilik Hakları
Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi
Konkordatonun Feshi
Konkordatonun Tasdiki
Kooperatif
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli)
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli)
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali
Kooperatif Üyeliğinin Tespiti
Kooperatifin Dağılması İstemli
Mecra İrtifakı Kurulması
Menfi Tespit
Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi)
Menfi Tespit (Acentelik Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Alım Satım)
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Çatmadan kaynaklanan)
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan kaynaklanan)
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Gemi ve Yük Alacaklılığından kaynaklanan)
Menfi Tespit (Haksız Eylemden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kira)
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan kaynaklanan)
Menfi Tespit (Kurtarma ve Yardımdan kaynaklanan)
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK kaynaklı)
Menfi Tespit (Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi kaynaklı)
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehininden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik kaynaklı)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden kaynaklanan ( S.K.Hariç))
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Menfi Tespit (Ticari Satımdan kaynaklanan)
Menfi Tespit (Ticari Satımdan kaynaklanan Semenin Tenzili)
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından kaynaklanan)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi ve Kâl)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali ve Aidiyetin Tespiti)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali ve Aidiyetin İptali)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Tespit Komisyonu Kararının İptali)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi ve Kal.)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali ve Kışlak Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali ve Mera Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali ve Yayla Olarak Sınırlandırma)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (verilen Zararın Tazmini İstemli)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yayla Sınırlandırmasının İptali ve Aidiyetin Tespiti)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil)
Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi ve Kal.)
Mirası Rebrinin İptali
Mirasın Hükmen Rebri
Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma
Muarazanın Meni
Muhdesat Aidiyetinin Tespiti
Mülkiyet
Mülkiyet (Paydaşlıktan Çıkarma İstemli)
Mülkiyet (Taşınır Maldan kaynaklanan)
Mülkiyet (Tespit İstemli)
Mülkiyet (Yönetim Giderlerinden kaynaklanan)
Nüfus
Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Adın İptali İstemli)
Nüfus (AnaBaba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli)
Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Din Kaydının İptali İstemli)
Nüfus (Doğum Tarihine GünAy Eklenmesi İstemli)
Nüfus (Doğum Yerinin Düzeltilmesi İstemli)
Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli)
Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli)
Nüfus (Ölüm Kaydının İptali İstemli)
Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının TenfiziTanınması İstemli)
Nüfus (Yaş Düzeltilmesi İstemli)
Orman
Orman (Hazine veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli)
Orman (Hazine veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli)
Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal ve Tescil İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf
Ölüme Bağlı Tasarruf (Miras Sözleşmesinin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Durumunda Geriverme İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Durumunda Tenkis İstemli)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Yoksunluğun Tespiti)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali)
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin Yorumu)
Sınırlandırmanın Tapuya Dayalı İptali ve Tescil
Sıra Cetveline İtiraz
Sigorta
Sigorta (C.Sav.Birlik Organlarının Görevine Son verilme İstemli)
Sigorta (Denizcilik Rizikosu kaynaklı)
Sigorta (Hayat Sigortası kaynaklı)
Sigorta (Kaza Sigortası kaynaklı)
Sigorta (Mal Sigortası kaynaklı)
Sigorta (Ristorno Hakkından kaynaklanan)
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden kaynaklanan)
Sigorta (Sigortacının Aczinden kaynaklanan)
Sigorta (Trafik Sigortası kaynaklı)
Sigorta (Yangın Sigortası kaynaklı)
Sigorta (Ziraat Sigortası kaynaklı)
Siyasi Parti Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Sözleşmenin İptali
Sözleşmenin İptali (Miras Payının Devri Sözleşmesinin İptali)
Sözleşmenin İptali (Miras Paylaşım Sözleşmesinin İptali)
Sözleşmenin Uyarlanması
Tahkim (Hakem)
Tanıma ve Tenfiz
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin)
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tapu İptali ve Tescil
Tapu İptali ve Tescil (Alım Hakkından kaynaklanan)
Tapu İptali ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle)
Tapu İptali ve Tescil (Başkasının Taşınmazına Bina Yapımı Nedeniyle)
Tapu İptali ve Tescil (Çifte Tapu İbriasına Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer İbriasına Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Geri Alım Hakkından kaynaklanan)
Tapu İptali ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan)
Tapu İptali ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İbriasıyla Açılan)
Tapu İptali ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İbriasıyla Açılan)
Tapu İptali ve Tescil (Köy Kanunundan kaynaklanan)
Tapu İptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)
Tapu İptali ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle)
Tapu İptali ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Önalım Hakkından kaynaklanan)
Tapu İptali ve Tescil (Satın Almaya Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tapu İptali ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle)
Tapu İptali ve Tescil (Takasa Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle)
Tapu İptali ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle)
Tapu İptali ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İbriasına Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Yasal Mal Rejiminden kaynaklanan)
Tapu İptali ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan kaynaklanan)
Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle)
Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Tapu İptali ve Tescil ( Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan kaynaklanan)
Tapu İptali ve Tescil ( Sayılı Yasaya Dayalı)
Tapu Kaydında Düzeltim
Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi)
Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh İptali İstemli)
Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi)
Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini
Tapusuz Taşınmaz Tescili
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan)
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tasarrufun İptali (İİK ve Devamı)
Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti
Tazminat
Tazminat (Acentelik Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan kaynaklanan)
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden kaynaklanan)
Tazminat (Basın yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan kaynaklanan)
Tazminat (Bina Sahibinin Sorumluluğundan kaynaklanan)
Tazminat (Çatmadan kaynaklanan)
Tazminat (Çevre Hukukundan kaynaklanan)
Tazminat (Donatma İştirakinden kaynaklanan)
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Finansal Kiralamadan kaynaklanan)
Tazminat (Gemi İpoteğinden kaynaklanan)
Tazminat (Gemi ve Yük Alacaklılığından kaynaklanan)
Tazminat (Hakim Sorumluluğundan kaynaklanan)
Tazminat (Haksız Fiilden kaynaklanan)
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden kaynaklanan)
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden kaynaklanan)
Tazminat (Haksız Rekabetten kaynaklanan)
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan kaynaklanan)
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (İcra Görevlileri Kusurundan kaynaklı Rucüen)
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden kaynaklanan)
Tazminat (Kamu Görevleri kaynaklı Rucüen)
Tazminat (Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden kaynaklanan Munzam Zarar Nedeniyle)
Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan kaynaklanan)
Tazminat (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan kaynaklanan)
Tazminat (Kara Taşımacılığı kaynaklı)
Tazminat (Kaynağa Zarar vermekten kaynaklanan)
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli)
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından kaynaklı)
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından kaynaklı Rucüen)
Tazminat (Komşuluk Hukukundan kaynaklanan)
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden kaynaklanan)
Tazminat (Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan kaynaklanan)
Tazminat (Kurtarma ve Yardımdan kaynaklanan)
Tazminat (Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi kaynaklı)
Tazminat (Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Piyango Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan kaynaklanan)
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan kaynaklanan)
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden kaynaklanan)
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rucüen)
Tazminat (Sözleşmeden kaynaklanan)
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan kaynaklanan)
Tazminat (Tapu Sicillerinin Tutulması kaynaklı Rucüen)
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli)
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Tellallık Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletme Rehininden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Mümessillik kaynaklı)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden kaynaklanan ( S.K.Hariç))
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
Tazminat (Ticari Satımdan kaynaklanan)
Tazminat (Ticari Satımdan kaynaklanan Semenin Tenzili)
Tazminat (Ticari Unvanın Kullanılmasından kaynaklanan)
Tazminat (Trafik Kazası (Mabri Hasarlı) Nedenli)
Tazminat (Trafik Kazası (Ölüm) Nedenli)
Tazminat (Trafik Kazası Sonucu Ölüm ve Yaralanmadan kaynaklanan)
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi kaynaklı Rucüen)
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılığı kaynaklı)
Tazminat (vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (vekaletsiz İş Görmeden kaynaklanan)
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden kaynaklanan)
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı kaynaklı)
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından kaynaklanan)
Tespit
Tespit (Galleye Müstehak Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
Tespit (Odalar ve Meslek Kuruluşları Üyeliğine İlişkin)
Tespit (Ölümün Tespiti)
Tespit (Sağ Olduğunun Tespiti)
Tespit (Sicil Kayıtları İle İlgili)
Tespit (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
Tespit (Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
Ticari Şirket
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)
Ticari Şirket (Birleşmeden kaynaklanan)
Ticari Şirket (Fesih İstemli)
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
Ticari Şirket (Kar ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin)
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı)
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin)
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli)
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma veya Çıkarılmaya İlişkin)
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin)
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından kaynaklanan)
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin)
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli)
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili kaynaklı)
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması)
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin)
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet ve İlmühaberin Yenilenmesi İstemli)
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin)
Ticari vedia Sözleşmesinden kaynaklanan
Üst Hakkı Kurulması
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkının Kaldırılması)
Üst Hakkı Kurulması (Üst Hakkından kaynaklanan)
Üst Hakkı Kurulması (Zorunlu Su Nedenli)
Vakıf
Vakıf (Amacın ve Malların Değiştirilmesi İstemli)
Vakıf (Sükna Hakkına Müstehak Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)
Vakıf (Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemli)
Vakıf (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)
Vakıf (Vakıf (C. Savcılığınca Açılan Dağıtılma İstemli))
Vakıf (Vakıf Senedi Tescili İstemli)
Vakıf (Vakıf Senedi Tescilinin İptali İstemli)
Vakıf (Vakıf Senedinden kaynaklanan Alacak İstemli)
Vakıf (Vakıf Yetkili Organ Kararlarının İptali İstemli)
Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması
Vasiyetnamenin İptali
Vasiyetnamenin Tenfizi
Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi)
Yargılanmanın Yenilenmesi
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden kaynaklanan)
Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması
Zilyetliğin Tespiti ve Korunması İstemli
Zilyetliğin Tespiti ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazla İlgili)
Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli)
Zilyet Olunan Taşınmaza (Korunma İstemli)
2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit